[section padding=”0px” padding__sm=”0px”] [row width=”custom” v_align=”middle” h_align=”center”] [col span=”3″ span__sm=”12″]

About us

[/col] [col span=”9″ span__sm=”12″] [ux_image id=”1011″] [/col] [/row] [/section] [section padding=”0px” padding__sm=”0px”] [row style=”large” width=”custom” v_align=”middle” h_align=”right”] [col span__sm=”12″ padding=”0px 0px 0px 0px” margin=”0px 0px -35px 0px”]

2017
Những ngày đầu

Vào ngày 04/10/2017, ý tưởng hoài bão thành lập cái tên VIVIAN – thương hiệu tạo ra những thiết kế đẹp và thông minh. Với các giải pháp chiến lược, chúng tôi tạo ra bản sắc thương hiệu mang tính biểu tượng, tài sản trực quan mạnh mẽ & văn hóa, câu chuyện thương hiệu hấp dẫn.

[/col] [/row] [ux_image id=”153″] [row width=”custom”] [col span__sm=”12″] [gap]

“Exceptionally-made intelligent design” là triết lý cốt lõi của chúng tôi. Chúng tôi mong muốn biến những ý tưởng thông minh thành hiện thực, với trọng tâm là chất lượng, chi tiết và sự cân nhắc đến từng giai đoạn của quá trình thiết kế và chiến lược của chúng tôi. 

2020
Chúng tôi của hiện tại

Với sự tin tưởng, hợp tác trung thành & tôn trọng giá trị thương hiệu, VIVIAN luôn phấn đấu trở thành đối tác tốt nhất trong lĩnh vực thiết kế & xây dựng thương hiệu tại Việt Nam.

[/col] [/row] [/section]